Vårt Arbeid

Sammen når vi lenger!

   Knytter kontakt

Silkeveien arbeider for å knytte kontakt mellom kristne i Kina, Norge og på Taiwan. Det å møtes har verdi på mange plan og i lang tid. Silkeveien har lagt til rette for at nordmenn har fått et møte med kirke og kultur i Kina og på Taiwan, og at kinesere har kommet til Norge og møtt kirke og kultur her. Silkeveien har også bidratt til møter mellom kirkeledere på Taiwan og i Kina. En lege fra Taiwan tok farvel etter 8 dager i Norge: «Dere er virkelig brobyggere, både oss mennesker imellom og til himmelen.»

Kirker

Kirken i Kina vokser raskt. De kristne er ivrige etter å samles om bibel og bønn, og der er frimodige når de forteller om sin tro.
Silkeveien støtter dem i deres arbeid med å nå nye mennesker.


   Bibelskoler

På kirkens bibelskole i Xian har de ca 150 elever hvert år. De tilbyr både ettårig kurs, og fireårig studie. Silkeveien støtter skolen og studentene.


Eldreomsorg

Det diakonale arbeidet blant eldre i Dungshi omfatter sykehjem, to dagsenter, to aktivitetssentre, hjemmetjeneste, tjenestekontor og en avdeling for opplæring av pleiemedhjelpere. ca 300 eldre nyter godt av disse tjenestene.
Silkeveien bidrar med ressurser til kurs og studieopphold i Norge.


Teologisk utdanning

Bibelskoler og teologisk utdanning er viktig for kirken og for troen til den enkelte. Silkeveien støtter dette arbeidet på ulike måter – direkte gaver, undervisning og relasjonsbygging. Bibelskoler og teologisk utdanning er viktig for kirken og for troen til den enkelte.


Menigheter

Silkeveien holder kontakt med menigheter på Taiwan og i Kina der Frikirken eller Guds Menighet Vegårshei har hatt arbeid tidligere. Det betyr mye for oss alle å være til oppmuntring og støtte for hverandre.


Leirsted

Leirstedet «Gospel Centre» i Guguan ligger i vakre omgivelser med høye fjell som rager opp og elven som bruser i bunnen av dalen. Siden 1971 har dette vært et senter der utallige leirer og møter har funnet sted. Naturen og roen her oppe har gitt gode rammer for rekreasjon og påfyll. Stedet drives av en stiftelse dannet av Frikirkens misjonsarbeid.


Om oss

Silkeveien er en forening som arbeider for at relasjonene mellom kirkene i Kina, Norge og Taiwan kan være til velsignelse for hverandre. Sammen når vi lenger ut med evangeliet!

Daglig leder av Silkeveien er Nora Margaret Gimse.
Silkeveiens styre:
Leder – Nora Margaret Gimse (Porsgrunn)
Nestleder – Bjørn Angell (Moss)
Sekretær – Veslemøy Auberg
Kasserer – Knut Sunde (Vegårshei)
Vara – Per Reidar Haugenes (Vegårshei) og Edny Boklund (Skien) Styremedlem – Odd Grønsund

7 menigheter er medlemmer.
Silkeveiens arbeid baserer seg på gaver fra menigheter og enkeltpersoner.


Vårt arbeid ville ikke vært mulig uten gaver, engasjement og bønn. Din støtte er verdifull.
Sammen når vi lenger!


Kontakt oss!

Silkeveien
Norrønagata 1
Silkeveien.forening@gmail.com


Copyright Silkeveien – All rights reserved

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Processing…
Success! You're on the list.
%d bloggers like this: