«Ny» menighet i Taiping.

16. mars ble kirken i Taiping gjenåpnet etter 30 år! Synodestyret i Frikirkens søsterkirke på Taiwan har satset skikkelig både ved på pusse opp huset som har stått tomt en tid og ansette en ung evangelist i Taiping. 16. mars var det innsettelse av evangelist Wang og innvielse av det nye kirkelokalet. Huset ligger i et nabolag med mange bolighus, så Wang bestemte at hun ville begynne å ha gudstjeneste hver søndag i tillegg til å bygge relasjoner med nærmiljøet til kirken. Hun har begynt med aktivitetsgruppe for eldre, noe som det var behov for. Allerede er de en liten gruppe som samles, noen eldre kristne som syntes det var for langt til kirken de pleide å gå i og noen som ønsker å vite mer om hva troen på Jesus betyr.

 

Oppdatering fra Taiwan juni 2021


⦁ 2021 er et merkeår for kirken Frikirken har lagt grunnlaget for. Det er 60 år siden misjonsarbeidet i Dungshi startet. Det er 50 år siden leirstedet i Goguan ble tatt i bruk og det er 30 år siden klinikken ble lagt ned og gjort om til aldershjem.
På Taiwan var det planlagt markeringer av dette denne høsten, men nå er det utsatt – kanskje neste år!?
⦁ Rektor Liu på det lutherske seminaret i Xinzhu er i avslutningsfasen og skal flytte tilbake til Los Angeles og undervise på et kinesisk seminar der. Den nye rektoren heter Dr. Chen. Hjemmesiden deres er ⦁ http://www.cls.org.tw
⦁ I mai ble det dessverre en oppblomstring av smitte på Taiwan også. De har nå stengt alle skoler, stoppet alle møter og samlinger og satt i gang med å vaksinere befolkningen. På Det Lutherske aldershjemmet i Dungshi er nå alle ansatte og beboere vaksinert.
⦁ Frikirkens søsterkirke har nå gudstjenester som overføres på nett. Dette skal fortsette ut juli.
⦁ På leirstedet i Goguan er flere leirer avlyst, men de som driver stedet tenker å benytte tiden til å gjøre flere forbedringer. Silkeveien har tatt initiativ til en innsamling til leirstedet. Det drives helt på frivillig basis. Våre gaver synliggjør at de ikke står alene i det verdifulle arbeidet.

GOD PÅSKE KJÆRE VENNER I NORGE!

Vi har gjennomført to dager med påskefeiring allerede her i Ankang. På langfredag var vi 100 til gudstjeneste og møte på ettermiddagen og i dag var vi 130. I morgen har vi den store påskefeiringen. Vi har mange som har kommet langveisfra og som bor her i kirken. Vi regner med at vi blir 200 til feiringen. Vi begynner kl.0730 med bønn, 0800 har vi bibellesning med de som ønsker å bli lest for. Det er påske fortellingene som blir lest.  Fra0830 har vi en halv time med sang og kl. 0900 begynner den første gudstjenesten. 1030 har vi den andre gudstjenesten med 14 til dåp og vi feirer nattverd sammen. Vi har nå anledning til å servere middag i kirken. Om ettermiddagen har vi påskefeiring med 14 forskjellige innslag fra menighets medlemmene. I dag da vi avsluttet møtet, sa noen av de kristne: I morgen kommer jeg med det fineste plagget! Vi må være fine når vi skal feire Jesu oppstandelse!

Jesus er oppstanden! Vi har verdens beste evangelium!

Hjertelig hilsen pastor Cui Wan Jun.

Ankang 3 april 2021.

«Så lenge jeg lever vil jeg tjene Gud!»

Vår venn i Gansu nærmer seg 85 år, men har fortsatt et varmt hjerte for å spre evangeliet. Det var kinesisk nyttår i februar, og da fikk hun besøk av bibelskolestudenter som var hjemme på ferie. «Jeg oppmuntret dem til å være ivrige i tjenesten, særlig med tanke på å nå de unge. Nye generasjoner må få kjenne Jesus!»
Selv deltar hun på digital gudstjeneste hver søndag og digital bibelundervisning hver onsdag. «Det betyr så mye å høre forkynnelse!» I de store byene er det gudstjenester i kirkene, men husmøter har de ikke lenger. Myndighetene er strengere enn før, nå også pga pandemien.
Hun avslutter telefonsamtalen med å si: «Så lenge jeg lever vil jeg tjene Gud!»

«Det er Guds ord vi lever av!»

Pastor Cui i Ankang forteller oppglødd om menigheten og det som foregår blant dem.
I det siste har flere i menigheten avtalt å lese i Bibelen i timen mellom kl 06 og 07 før de går på jobb. Pastoren forbereder 5 spørsmål som de skal svare på, f.eks.: Hva betyr dette jeg leser for meg og mitt liv? Flere forteller om hvordan Bibelen på en ny måte har blitt til hjelp og oppmuntring for dem.
«Det er Guds ord vi lever av! Mange har fått et fornyet forhold til Bibelen, og noen av de unge har lest igjennom hele Bibelen og begynt på nytt!»
Siste søndag i februar var ca 100 personer samlet i kirken. De passet på å holde avstand, slik alle må, men klarte å gjennomføre første nattverdsamling på lenge. «Det var så godt for oss å kunne samles til nattverd! Det er lenge siden sist!»

2012

«God Jul» fra menigheten i Dungshi

De fleste kirkene på Taiwan feiret jul denne fjerde helgen i advent, siden ingen har fri i juledagene. Julen er virkelig menighetenes fest der alle bidrar med sang, spill, opptrinn og forkynnelse av julens budskap.

Menigheten i Dungshi sender oss bilder og video som en julehilsen til venner i Norge. De har hatt en fantastisk helg med juleprogram i kirken lørdag kveld og julegudstjeneste med dåp av 11 personer på søndag! Julens budskap har nådd mange – og de ber og arbeider for at flere vil ta imot Jesus som sin frelser!

Julehilsen fra bibelskolen i Xian

Bibelskolen pleier å lage et stort program til jul hvert år som vises for mange, men i år er det litt annerledes. De har laget en fin julehilsen på video – og den når jo enda lenger!
Så gled deg over julehilsen fra Bibelskolen i Xian!

Lærerne forteller at undervisningen har gått som normalt denne høsten, bortsett fra all praksisen som studentene før hadde i helgene.
Rektor takker hjerteligst for at vi husker på dem i bønn og støtte! «Vi føler det som en skikkelig oppmuntring til å stå på videre!»

Adventsweekend på leirstedet


Aktiviteten har tatt seg opp det siste halve året, og alle som kommer dit fryder seg over stedet! Stedet drives av frivillige med ekteparet Zhang i spissen.

Det største løftet i det siste er ny vannforsyning til leirstedet. Flere store reparasjoner og forbedringer er på planen etter hvert som det er økonomi til det.
Det er et økende engasjement for stedet i Frikirkens menigheter på Taiwan, både for å bidra og for å bruke stedet.

Støtte og engasjement fra Norge er en skikkelig oppmuntring og har ført til styrket engasjementet på Taiwan også.

Menigheten i Fengyuan hadde menighetsweekend på leirstedet tredje helgen i advent 2020.

Desemberhilsen fra Ankang


Julen 2020 blir annerledes for de fleste, også i Ankang. I stedet for den vanlige julefeiringen med tale, sang og opptrinn, planlegger de å lage en julevandring inne i kirken. Alle går da inn døra foran og ut igjen døra bak i kirkesalen. De vil prøve å formidle julens budskap på en ny måte. I romjula samles de til en tre dagers møteserie, slik de pleier, men da med færre deltagere.

Ankang Kristne Råd hadde årsmøte nylig, dvs generalforsamling for kirkene i hele Sør-Shaanxi provins. Det nye styret som er valgt har representanter fra alle menighetene i området.
Leder for Shaanxi Kristne Råd, pastor Wang Jyn, har vært på besøk to ganger i det siste. Han har også vært med til husmenigheter og de små kirkene langt ute på bygda. Dette er betydningsfullt på flere måter, både overfor de kristne og overfor myndighetene.

Det siste halvåret har bydd på en del forandringer i kirkene. De samles igjen som vanlig. De er ikke færre som møtes, men søndagsskole og ungdomssamlinger har de ikke lenger. Før ble alle som skulle døpes samlet til dåp i kirken i Ankang, men det siste halve året har flere blitt døpt i kirkene der de bor.

En av de som ble døpt var en mann på 70 år. Han fortalte at han hadde vært en troende hele livet, for bestemoren hans hadde fortalt han om Jesus og hun gikk i kirken da misjonærene var der. Nå ville han også bli døpt og være med i menigheten.
Guds ord bærer frukt!

Ved påsketider 2020

Her er en liten oppdatering fra våre venner som samtidig vil ønske God Påske!

Bibelskolen i Xian

Elevene har ikke vært på skolen siden januar da tiltakene for å hindre smitte ble satt i verk. Så langt lærerne vet, er alle friske. Det er et sterkt samhold blant lærerne, og de siste ukene har de startet opp med nettundervisning. De følger opp elevene så godt som det lar seg gjøre.

Gansu

Det er ikke bare søndagsgudstjenester som de kristne følger på nettet, men hver uke legges det også ut bibeltimer med tilhørende gruppesamtaler. De gleder seg over alt som nå skjer i hjemmene, men ser med bekymring at det også er mange kristne de ikke får kontakt med.

Ankang

Menigheten møtes ikke i kirken enda, men de som kan, følger det de legger ut på nettet. De har satt igang med en bibelleseplan for å lese igjennom hele biblene. Menigheten er ferdig med Det Nye Testamentet og har begynt på Det Gamle. Denne tiden har utfordret på mange måter, og ledelsen har fokus på å styrke troen og troslivet i hjemmene. Det blir underlig å ikke feire påske i kirken!

Det teologiske seminaret i Xinzhu, Taiwan

Her har undervisningen gått som vanlig gjennom hele epidemiperioden, da det er lov for grupper på under 50 å samles.  Store gudstjenester og samlinger har blitt avlyst. Det er bra med alle lærere og studenter.

Frikirkens søsterkirke, ELFCT

Synodeformann Liu forteller at det er gudstjeneste som vanlig i alle kirker på Taiwan, men pga smittefare kommer det litt færre.  Dette har gitt dem et skyv til å komme i gang med å “stream’e” samlinger, noe han tenker de kanskje vil fortsette med senere også. Han håper det vil føre til at flere i hjemmene får høre evangeliet.I påsken skal synodestyret samles og avgjøre om de skal starte nytt arbeid i Taiping.

Diakonalt arbeid blant eldre

I arbeidet blant eldre i Dungshi, Taiwan, har smittefaren preget dem siden januar. De har hatt strenge tiltak lenge. Samtidig har de fått enda et nytt arbeidsfelt fra myndighetene: Oppfølging av eldre som bor alene og ikke har familie. Arbeidet blant eldre høster stor anerkjennelse på Taiwan, både hos myndigheter, brukere og deres familier.


Leirstedet i Guguan, Taiwan

Det har vært en del avlysninger de siste månedene, men de som har vært på leirstedet fryder seg. Opprustningen og fornyelsen av stedet er merkbar og skaper begeistring, både hos de som leier og de som holder hjulene i gang.  Mange synes det er ekstra godt å komme opp i fjellene nå i disse “virustider”!