Aktive menigheter i Sør-Shaanxi

Det siste året har både ansatte og frivillige besøkt flere menigheter i landsbyene langs Han-elven og i fjellområdene rundt Ankang. De forteller at det er mange som samles jevnlig der de leser i Bibelen sammen, ber og synger de gode kinesiske salmene. De fleste stedene samles folk i hjemmene, men det er også flere kirker og faste møtelokaler som brukes i en del landsbyer og byer. De kristne er ivrige med å fortelle om Jesus. Stadig kommer det nye til tro.

Fondveggen i en landsbykirke.

I Hengkou har menigheten begynt å pusse opp de gamle bygningene.  Der er det stort behov for modernisering. 

I Hanyin er det gudstjeneste hver søndag i det nye lokalet menigheten tok i bruk for to år siden.  «Vi setter oss på de flotte kirkebenkene Silkeveien har samlet inn til hver gang vi er i kirken.  Det minner oss om Guds kjærlighet, at vi tilhører Guds verdensvide familie og at vi i bønn aldri er langt fra hverandre. Vi takker Gud for hans nåde!»

I oktober arrangeres det en ukes bibelkurs i kirken i Ankang.  Da er frivillige og ansatte i menigheter fra hele Sør-Shaanxi provins invitert til å delta.  De vil få god bibelundervisning av lærere fra Bibelskolen i Xian og ha verdifullt fellesskap, både åndelig og sosialt. Dette er særlig viktig for dem etter år med pandemi og strengere reguleringer av møtevirksomhet.

Ankang Kristne Råd har bestemt å bruke årets støtte fra Silkeveien til honorar for lærerne fra Bibelskolen. De takkerhjertelig for gaven og ber oss også om å huske på dem i bønn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: