Vår historie

Silkeveiens engasjement bygger videre på tidligere misjonsarbeid.


Frikirkens første misjonsarbeid var i Kina i Shaanxi provins. Fra 1916 hadde Frikirken utsendinger i Ankang, fram til 1949 da de forlot området. Da bestod arbeidet av tre kirker, flere prekeplasser, bibelskole, barneskole, ungdomsskole, sykehus og klinikk. På 1990-tallet ble kontakten med kirken i Ankang gjenopptatt. Dette førte til en fornyet relasjon og ble et startpunkt for den kontakten Frikirken har i dag.


Jingning, Pingliang og Lanzhou i Gansu provins var byer der Guds Menighet i Vegårshei hadde en misjonær fra 1903 til 1938. I 2004 fikk menigheten igjen kontakt med de kristne i dette området. I dag støtter Silkeveien menigheten på ulike vis. Nytt kirkebygg i Jingning stod ferdig i 2010. Menigheten på Vegårshei bidro til at dette ble mulig.


Frikirken startet misjonsvirksomhet på Taiwan i 1953. I Taizhung-området bestod misjonsarbeidet av menighetsbygging, barnehagedrift, klinikk og leirsted. I Xinzhu var Frikirken med og bygde opp et presteseminar. I 1973 ble det dannet et lite kirkesamfunn bestående av tre menigheter. Det vokste til syv menigheter på 80-tallet. Fram til 2002 hadde Frikirken utsendinger på øya. Siden da har Frikirken holdt kontakt med kirken på Taiwan og med det lutherske aldershjemmet, et stort diakonalt arbeid som drives i Dungshi.
 

Abonner på nyhetsbrev!

Processing…
Success! You're on the list.
%d bloggers like this: