«God Jul» fra menigheten i Dungshi

De fleste kirkene på Taiwan feiret jul denne fjerde helgen i advent, siden ingen har fri i juledagene. Julen er virkelig menighetenes fest der alle bidrar med sang, spill, opptrinn og forkynnelse av julens budskap.

Menigheten i Dungshi sender oss bilder og video som en julehilsen til venner i Norge. De har hatt en fantastisk helg med juleprogram i kirken lørdag kveld og julegudstjeneste med dåp av 11 personer på søndag! Julens budskap har nådd mange – og de ber og arbeider for at flere vil ta imot Jesus som sin frelser!

Julehilsen fra bibelskolen i Xian

Bibelskolen pleier å lage et stort program til jul hvert år som vises for mange, men i år er det litt annerledes. De har laget en fin julehilsen på video – og den når jo enda lenger!
Så gled deg over julehilsen fra Bibelskolen i Xian!

Lærerne forteller at undervisningen har gått som normalt denne høsten, bortsett fra all praksisen som studentene før hadde i helgene.
Rektor takker hjerteligst for at vi husker på dem i bønn og støtte! «Vi føler det som en skikkelig oppmuntring til å stå på videre!»

Adventsweekend på leirstedet


Aktiviteten har tatt seg opp det siste halve året, og alle som kommer dit fryder seg over stedet! Stedet drives av frivillige med ekteparet Zhang i spissen.

Det største løftet i det siste er ny vannforsyning til leirstedet. Flere store reparasjoner og forbedringer er på planen etter hvert som det er økonomi til det.
Det er et økende engasjement for stedet i Frikirkens menigheter på Taiwan, både for å bidra og for å bruke stedet.

Støtte og engasjement fra Norge er en skikkelig oppmuntring og har ført til styrket engasjementet på Taiwan også.

Menigheten i Fengyuan hadde menighetsweekend på leirstedet tredje helgen i advent 2020.

Desemberhilsen fra Ankang


Julen 2020 blir annerledes for de fleste, også i Ankang. I stedet for den vanlige julefeiringen med tale, sang og opptrinn, planlegger de å lage en julevandring inne i kirken. Alle går da inn døra foran og ut igjen døra bak i kirkesalen. De vil prøve å formidle julens budskap på en ny måte. I romjula samles de til en tre dagers møteserie, slik de pleier, men da med færre deltagere.

Ankang Kristne Råd hadde årsmøte nylig, dvs generalforsamling for kirkene i hele Sør-Shaanxi provins. Det nye styret som er valgt har representanter fra alle menighetene i området.
Leder for Shaanxi Kristne Råd, pastor Wang Jyn, har vært på besøk to ganger i det siste. Han har også vært med til husmenigheter og de små kirkene langt ute på bygda. Dette er betydningsfullt på flere måter, både overfor de kristne og overfor myndighetene.

Det siste halvåret har bydd på en del forandringer i kirkene. De samles igjen som vanlig. De er ikke færre som møtes, men søndagsskole og ungdomssamlinger har de ikke lenger. Før ble alle som skulle døpes samlet til dåp i kirken i Ankang, men det siste halve året har flere blitt døpt i kirkene der de bor.

En av de som ble døpt var en mann på 70 år. Han fortalte at han hadde vært en troende hele livet, for bestemoren hans hadde fortalt han om Jesus og hun gikk i kirken da misjonærene var der. Nå ville han også bli døpt og være med i menigheten.
Guds ord bærer frukt!

Ved påsketider 2020

Her er en liten oppdatering fra våre venner som samtidig vil ønske God Påske!

Bibelskolen i Xian

Elevene har ikke vært på skolen siden januar da tiltakene for å hindre smitte ble satt i verk. Så langt lærerne vet, er alle friske. Det er et sterkt samhold blant lærerne, og de siste ukene har de startet opp med nettundervisning. De følger opp elevene så godt som det lar seg gjøre.

Gansu

Det er ikke bare søndagsgudstjenester som de kristne følger på nettet, men hver uke legges det også ut bibeltimer med tilhørende gruppesamtaler. De gleder seg over alt som nå skjer i hjemmene, men ser med bekymring at det også er mange kristne de ikke får kontakt med.

Ankang

Menigheten møtes ikke i kirken enda, men de som kan, følger det de legger ut på nettet. De har satt igang med en bibelleseplan for å lese igjennom hele biblene. Menigheten er ferdig med Det Nye Testamentet og har begynt på Det Gamle. Denne tiden har utfordret på mange måter, og ledelsen har fokus på å styrke troen og troslivet i hjemmene. Det blir underlig å ikke feire påske i kirken!

Det teologiske seminaret i Xinzhu, Taiwan

Her har undervisningen gått som vanlig gjennom hele epidemiperioden, da det er lov for grupper på under 50 å samles.  Store gudstjenester og samlinger har blitt avlyst. Det er bra med alle lærere og studenter.

Frikirkens søsterkirke, ELFCT

Synodeformann Liu forteller at det er gudstjeneste som vanlig i alle kirker på Taiwan, men pga smittefare kommer det litt færre.  Dette har gitt dem et skyv til å komme i gang med å “stream’e” samlinger, noe han tenker de kanskje vil fortsette med senere også. Han håper det vil føre til at flere i hjemmene får høre evangeliet.I påsken skal synodestyret samles og avgjøre om de skal starte nytt arbeid i Taiping.

Diakonalt arbeid blant eldre

I arbeidet blant eldre i Dungshi, Taiwan, har smittefaren preget dem siden januar. De har hatt strenge tiltak lenge. Samtidig har de fått enda et nytt arbeidsfelt fra myndighetene: Oppfølging av eldre som bor alene og ikke har familie. Arbeidet blant eldre høster stor anerkjennelse på Taiwan, både hos myndigheter, brukere og deres familier.


Leirstedet i Guguan, Taiwan

Det har vært en del avlysninger de siste månedene, men de som har vært på leirstedet fryder seg. Opprustningen og fornyelsen av stedet er merkbar og skaper begeistring, både hos de som leier og de som holder hjulene i gang.  Mange synes det er ekstra godt å komme opp i fjellene nå i disse “virustider”!

Hilsen fra Ankang og Xian

Pastor Cui i Ankang ringte fredag 07.02.20″Vi er nå hjemme på landsbygda hos foreldrene mine. Ingen busser går, så jeg måtte reparere motorsykkelen for å komme meg hit – tre timers reise. Det er bra med alle oss som hører til i kirken, men nå får ingen lov å reise noe sted, så her må vi være en stund. Siden første søndag i januar har vi ikke kunnet samles til gudstjenester, og bryllup må utsettes, alt på grunn av koronaviruset.”Vi nevnte at det er bibeldagen i Norge til søndag, og at det vil bli samlet inn penger til bibler i Kina. Da svarte kona, pastor Sun: “I denne situasjonen betyr det mye at vi den siste tiden har lagt vekt på å lære bibelen utenatt. De som ikke har bibel, har ordene med seg. Og vi har understreket for menigheten at Gud møter dem der de er og at de kan vende seg til Gud alle steder og til enhver tid. Det er viktig nå som vi ikke kan møtes i kirkene.”Til slutt sa hun: “Jeg ber for dere i Norge hver morgen!”
Fra bibelskolen i Xian melder rektor at lærerne er friske. Alle studentene dro hjem til kinesisk nyttår midt i januar. Fordi ingen får lov til å reise noe sted enda, kan de ikke returnere til skolen. Det vil nok ta tid før de kan ta fatt på neste semester. 
La oss på en særlig måte huske på å be for våre søsken i troen i denne tiden!

Våre søsken i Ankang

Johan Tidemann Johansen gir her noen glimt fra sitt besøk i Ankang-området i begynnelsen av november.40 kristne var samlet i kirken til dumpling-lunsj da jeg ankom Ankang. Det var godt å se dem igjen: pastorer og menighet. Flere ganger traff jeg også representanter for myndighetene.De kristne uttrykte at det betydde mye for dem at de fikk besøk fra Norge. Myndighetene respekterer denne kontakten og har godvilje og forståelse for kirken og for det arbeidet misjonen har gjort i Ankang.

Det største som hadde hendt i sommer, var at menigheten i Hanyin, en by 60 km fra Ankang der Frikirken hadde misjonsarbeid fram til 1949, hadde fått tilbake halve eiendommen der kirken en gang stod. Den består nå av tre butikklokaler ut mot gata som menigheten leier ut, og en tidligere restaurant som nå er blitt til kirke med 80 sitteplasser.


Menigheten sender en takk til Frikirken for at denne eiendommen en gang ble kjøpt og for det misjonærene har gjort i Hanyin.  De er takknemlig til Gud. De takker også myndighetene som har fristilt tomta, så de kan fortsette arbeidet med å fremme evangeliet der i byen.

I Hengkou, en liten by 30 km fra Ankang, har også menigheten vokst. Menighetsarbeidet rettet mot barn og unge har blitt stoppet, men foreldrene oppmuntres til å fortelle barna bibelfortellingene hjemme, være gode forbilder og leve ut kristenlivet i hverdagen. Forsamlingslokalene deres er i dårlig forfatning, og over nyttår skal taket repareres.

La oss huske på å be for våre søsken i Ankang-området!

Handicapgruppa Sennepshagen

Handicapgruppa Sennepshagen møtes hver lørdag til andakt, sang og lunsj. Denne lørdagen var det tre fra gruppa som hadde forberedt noe å si. Vår gode venn mr. Yu begynte med å si: «Jeg ber for dere i Norge hver dag!» Sterkt å høre! En av kvinnene hadde vært alvorlig syk en stund og fortalte at siden Gud hadde ført henne gjennom dødsskyggens dal, tenkte hun at det var en mening med at hun fortsatt levde. Hun ville at hver dag skulle leves til Guds ære. De lever alle med sterke begrensninger, men vitner så tydelig om Guds grenseløse kjærlighet!

Ruth Hedvig besøker Taiwan

«Jeg var igjen alene i Norge da foreldrene mine og min bror og familie reiste til Taiwan som misjonærer» forteller Ruth Hedvig Hasselgård til menigheten i Dungshi. Dette var byen der hennes far, J. Tidemann Johansen, startet Frikirkens misjonsarbeid på Taiwan tidlig på 60-tallet. «Siden den gang har jeg bedt for arbeidet. Det er fantastisk å få møte en levende menighet her i dag!» I Dungshi kom en i menighetsrådet med en hilsen til min tante under kirkemiddagen: “Vi er så glad i menigheten vår og glad for at vi kjenner Jesus! Tenk at vi ikke hadde hatt denne menigheten hvis ikke Frikirken og din far hadde begynt arbeid her i byen! Vi er så takknemlige!”