«Så lenge jeg lever vil jeg tjene Gud!»

Vår venn i Gansu nærmer seg 85 år, men har fortsatt et varmt hjerte for å spre evangeliet. Det var kinesisk nyttår i februar, og da fikk hun besøk av bibelskolestudenter som var hjemme på ferie. «Jeg oppmuntret dem til å være ivrige i tjenesten, særlig med tanke på å nå de unge. Nye generasjoner må få kjenne Jesus!»
Selv deltar hun på digital gudstjeneste hver søndag og digital bibelundervisning hver onsdag. «Det betyr så mye å høre forkynnelse!» I de store byene er det gudstjenester i kirkene, men husmøter har de ikke lenger. Myndighetene er strengere enn før, nå også pga pandemien.
Hun avslutter telefonsamtalen med å si: «Så lenge jeg lever vil jeg tjene Gud!»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: