«Det er Guds ord vi lever av!»

Pastor Cui i Ankang forteller oppglødd om menigheten og det som foregår blant dem.
I det siste har flere i menigheten avtalt å lese i Bibelen i timen mellom kl 06 og 07 før de går på jobb. Pastoren forbereder 5 spørsmål som de skal svare på, f.eks.: Hva betyr dette jeg leser for meg og mitt liv? Flere forteller om hvordan Bibelen på en ny måte har blitt til hjelp og oppmuntring for dem.
«Det er Guds ord vi lever av! Mange har fått et fornyet forhold til Bibelen, og noen av de unge har lest igjennom hele Bibelen og begynt på nytt!»
Siste søndag i februar var ca 100 personer samlet i kirken. De passet på å holde avstand, slik alle må, men klarte å gjennomføre første nattverdsamling på lenge. «Det var så godt for oss å kunne samles til nattverd! Det er lenge siden sist!»

2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: