Desemberhilsen fra Ankang


Julen 2020 blir annerledes for de fleste, også i Ankang. I stedet for den vanlige julefeiringen med tale, sang og opptrinn, planlegger de å lage en julevandring inne i kirken. Alle går da inn døra foran og ut igjen døra bak i kirkesalen. De vil prøve å formidle julens budskap på en ny måte. I romjula samles de til en tre dagers møteserie, slik de pleier, men da med færre deltagere.

Ankang Kristne Råd hadde årsmøte nylig, dvs generalforsamling for kirkene i hele Sør-Shaanxi provins. Det nye styret som er valgt har representanter fra alle menighetene i området.
Leder for Shaanxi Kristne Råd, pastor Wang Jyn, har vært på besøk to ganger i det siste. Han har også vært med til husmenigheter og de små kirkene langt ute på bygda. Dette er betydningsfullt på flere måter, både overfor de kristne og overfor myndighetene.

Det siste halvåret har bydd på en del forandringer i kirkene. De samles igjen som vanlig. De er ikke færre som møtes, men søndagsskole og ungdomssamlinger har de ikke lenger. Før ble alle som skulle døpes samlet til dåp i kirken i Ankang, men det siste halve året har flere blitt døpt i kirkene der de bor.

En av de som ble døpt var en mann på 70 år. Han fortalte at han hadde vært en troende hele livet, for bestemoren hans hadde fortalt han om Jesus og hun gikk i kirken da misjonærene var der. Nå ville han også bli døpt og være med i menigheten.
Guds ord bærer frukt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: