Adventsweekend på leirstedet


Aktiviteten har tatt seg opp det siste halve året, og alle som kommer dit fryder seg over stedet! Stedet drives av frivillige med ekteparet Zhang i spissen.

Det største løftet i det siste er ny vannforsyning til leirstedet. Flere store reparasjoner og forbedringer er på planen etter hvert som det er økonomi til det.
Det er et økende engasjement for stedet i Frikirkens menigheter på Taiwan, både for å bidra og for å bruke stedet.

Støtte og engasjement fra Norge er en skikkelig oppmuntring og har ført til styrket engasjementet på Taiwan også.

Menigheten i Fengyuan hadde menighetsweekend på leirstedet tredje helgen i advent 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: