Ved påsketider 2020

Her er en liten oppdatering fra våre venner som samtidig vil ønske God Påske!

Bibelskolen i Xian

Elevene har ikke vært på skolen siden januar da tiltakene for å hindre smitte ble satt i verk. Så langt lærerne vet, er alle friske. Det er et sterkt samhold blant lærerne, og de siste ukene har de startet opp med nettundervisning. De følger opp elevene så godt som det lar seg gjøre.

Gansu

Det er ikke bare søndagsgudstjenester som de kristne følger på nettet, men hver uke legges det også ut bibeltimer med tilhørende gruppesamtaler. De gleder seg over alt som nå skjer i hjemmene, men ser med bekymring at det også er mange kristne de ikke får kontakt med.

Ankang

Menigheten møtes ikke i kirken enda, men de som kan, følger det de legger ut på nettet. De har satt igang med en bibelleseplan for å lese igjennom hele biblene. Menigheten er ferdig med Det Nye Testamentet og har begynt på Det Gamle. Denne tiden har utfordret på mange måter, og ledelsen har fokus på å styrke troen og troslivet i hjemmene. Det blir underlig å ikke feire påske i kirken!

Det teologiske seminaret i Xinzhu, Taiwan

Her har undervisningen gått som vanlig gjennom hele epidemiperioden, da det er lov for grupper på under 50 å samles.  Store gudstjenester og samlinger har blitt avlyst. Det er bra med alle lærere og studenter.

Frikirkens søsterkirke, ELFCT

Synodeformann Liu forteller at det er gudstjeneste som vanlig i alle kirker på Taiwan, men pga smittefare kommer det litt færre.  Dette har gitt dem et skyv til å komme i gang med å “stream’e” samlinger, noe han tenker de kanskje vil fortsette med senere også. Han håper det vil føre til at flere i hjemmene får høre evangeliet.I påsken skal synodestyret samles og avgjøre om de skal starte nytt arbeid i Taiping.

Diakonalt arbeid blant eldre

I arbeidet blant eldre i Dungshi, Taiwan, har smittefaren preget dem siden januar. De har hatt strenge tiltak lenge. Samtidig har de fått enda et nytt arbeidsfelt fra myndighetene: Oppfølging av eldre som bor alene og ikke har familie. Arbeidet blant eldre høster stor anerkjennelse på Taiwan, både hos myndigheter, brukere og deres familier.


Leirstedet i Guguan, Taiwan

Det har vært en del avlysninger de siste månedene, men de som har vært på leirstedet fryder seg. Opprustningen og fornyelsen av stedet er merkbar og skaper begeistring, både hos de som leier og de som holder hjulene i gang.  Mange synes det er ekstra godt å komme opp i fjellene nå i disse “virustider”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: