Våre søsken i Ankang

Johan Tidemann Johansen gir her noen glimt fra sitt besøk i Ankang-området i begynnelsen av november.40 kristne var samlet i kirken til dumpling-lunsj da jeg ankom Ankang. Det var godt å se dem igjen: pastorer og menighet. Flere ganger traff jeg også representanter for myndighetene.De kristne uttrykte at det betydde mye for dem at de fikk besøk fra Norge. Myndighetene respekterer denne kontakten og har godvilje og forståelse for kirken og for det arbeidet misjonen har gjort i Ankang.

Det største som hadde hendt i sommer, var at menigheten i Hanyin, en by 60 km fra Ankang der Frikirken hadde misjonsarbeid fram til 1949, hadde fått tilbake halve eiendommen der kirken en gang stod. Den består nå av tre butikklokaler ut mot gata som menigheten leier ut, og en tidligere restaurant som nå er blitt til kirke med 80 sitteplasser.


Menigheten sender en takk til Frikirken for at denne eiendommen en gang ble kjøpt og for det misjonærene har gjort i Hanyin.  De er takknemlig til Gud. De takker også myndighetene som har fristilt tomta, så de kan fortsette arbeidet med å fremme evangeliet der i byen.

I Hengkou, en liten by 30 km fra Ankang, har også menigheten vokst. Menighetsarbeidet rettet mot barn og unge har blitt stoppet, men foreldrene oppmuntres til å fortelle barna bibelfortellingene hjemme, være gode forbilder og leve ut kristenlivet i hverdagen. Forsamlingslokalene deres er i dårlig forfatning, og over nyttår skal taket repareres.

La oss huske på å be for våre søsken i Ankang-området!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: