Turgruppe fra Taiwan, 22. – 30. august

Denne vennegruppen bestod av 14 personer: Ekteparet Zhang (lederne for det diakonale eldrearbeidet i Dungshi) og 12 av deres venner og hjelpere i eldrearbeidet og på leirstedet. De ønsket at dette skulle være en tur der de fikk koble av, bygge sterkere vennskap og la sine venner få møte kristen tro i praksis i Norge. Ingen av dem går i kirken, men som Zhang sa til sine turvenner den siste kvelden i Bamble Frikirke: «Dere er våre gode venner og vi har blitt enda bedre venner på denne turen til Norge. Men den viktigste vennen dere kan ha er Jesus. Han er min beste venn og jeg håper dere også vil velge å bli hans venn!»

Alle i gruppen ble sterkt berørt av de 70 som møtte dem i Moss Frikirke på Taiwan-treff, alle hjemmene de ble tatt imot i og venner, både gamle og nye, som de møtte hver eneste dag.

14 på norgestur. «Vi er blitt som en familie» sier de, vel hjemme på Taiwan. 

Vi var mange frivillige medarbeidere som tok imot dem og sørget for denne gruppen på ulike vis. Det har vært en stor velsignelse og glede for oss alle, både å ta imot gjestene og å samarbeide med hverandre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: