Eldreomsorg

Lederen for det diakonale arbeidet blant eldre, dir. Zhang, forteller at de tilsammen på alle virksomhetene nå har omsorg for 420 eldre og har 108 ansatte. Arbeidet vokser stadig i omfang og blir lagt merke til både i byen og hos nasjonale myndigheter. “Vi er unike på den måten at vi driver bare lokalt her i Dungshi-området, misjon og diakoni er vårt grunnlag, vi har små virksomheter og de ansatte er stort sett herfra.” Dette arbeidet er nominert til “Golden Care Award” på Taiwan, noe vi er veldig stolte av!

Tre av sosialarbeiderne og to sykepleiere ser fram til studietur til Norge i juni 2020.

Sist uke hadde Solfrid Semb, en av lederne i hjemmetjenesten i Porsgrunn kommune, kurs for de ansatte. Da var tema “Verdighet i eldreomsorgen” og de ansatte engasjerte seg både i refleksjon og samtale. “Dette var veldig nyttig for oss! Verdighet og respekt er viktig å stadig bli minnet på,” sa sykepleier Wang. Mange av utfordringene i eldreomsorgen er de samme både på Taiwan og i Norge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: